Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Najemna stanovanja > Predstavitev

o_podjetju.pngNajemna stanovanja za upokojence in ostale starejše

Namenska najemna stanovanja so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev in ostalih starejših. Nepremičninski sklad je lastnik 2.763 namenskih najemnih stanovanj. Stanovanja so v 116 krajih in 555 stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih objektih po vsej Sloveniji (stanje na dan 01. 01. 2021). V strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, povprečna površina stanovanja je 37 m2.

Poleg namenskih najemnih stanovanj ima Nepremičninski sklad v lasti oskrbovana najemna stanovanja: tukaj.

Najemnina in stroški

Najemnina za namenska najemna stanovanja se v skladu s členom 115/2 Stanovanjskega zakona oblikuje prosto. V izhodišču je bila najemnina oblikovana na način in v višini neprofitne najemnine. Tako oblikovane najemnine se v skladu s sklepi Nadzornega sveta usklajuje s stopnjo inflacije, dosežene v preteklem letu. Najemnina se je 1. 7. 2020 uskladila s stopnjo inflacije v letu 2019 (1,8 %).

V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV-prispevek, skupni obratovalni in ostali stroški.

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe

  • status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let,
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja in
  • sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Stanovanja se oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas. 

Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem

Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogodbe skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi. Akontacija znaša 25,56 EUR/m2 in je namenjena za ureditev stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja tega ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in/ali za plačilo neporavnanih obveznosti najemnika. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno (do največ 36 obrokov). Znesek akontacije se obrestuje.

Pravice in obveznosti

S sklenitvijo najemne pogodbe najemnik pridobi pravice (Stanovanjski zakon, 100. člen) in prevzame obveznost (Stanovanjski zakon, 94. člen), ki izhajajo iz najemne pogodbe.

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o