Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Informacije javnega značaja

o_podjetju.pngInformacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C; Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. objavlja relevantne informacije po tem zakonu.

Nepremičninski sklad je zavezan k posredovanju infromacij javnega značaja na podlagi 1.a člena ZDIJZ, ker je v stoodstotni lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Informacija javnega značaja je po določbi 4.a člena ZDIJZ  informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek, ter informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje.
 
Prosimo vas, da preden nam posredujete zahtevo za dostop do infromacij javnega značaja, na naši spletni strani preverite, ali so infromacije, ki jih zahtevate, že objavljene. Pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja lahko pošljete na elektronski naslov ali preko navadne pošte na naslov Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja". Upoštevali bomo vloge skladne z zakonskimi določili.

Pristojna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (uradna oseba po ZDIJZ)

Romana Celarec, univ. dipl. prav.
Telefon: +386 (0) 1 300 88 11
E-mail: kliknite tukaj Kuverta_modra_16_px_visina.png

NEPREMIČNINSKI SKLAD pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana

Telefon: +386(0) 1 300 88 11
Telefaks: +386(0) 1 431 83 32
Internetna stran: www.ns-piz.si
E-mail: kliknite tukaj Kuverta_modra_16_px_visina.png

Odgovorna oseba:
mag. Andrej Hudoklin, direktor

SPLOŠNI PODATKI O NEPREMIČNINSKEM SKLADU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. Podatki o organizaciji

a) Kratek opis delovnega področja

Delovno področje Nepremičninskega sklada določa statut Nepremičninskega sklada. Nepremičninski sklad upravlja z nepremičninami in zagotavlja namenska najemna stanovanja in oskrbovana stanovanja za upokojence in druge starejše osebe.
Nepremičninski sklad je vpisan v sodni register in registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

 • dajanje lastnih nepremičnin v najem
 • trgovanje z lastnimi nepremičninami
 • organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
 • upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 • dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
 • finančni zakup (leasing)
 • drugo finančno posredništvo
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
 • drugo projektiranje in tehnično svetovanje
 • podjetniško in poslovno svetovanje
 • raziskovanje trga in javnega mnenja

b) Seznam notranjih organizacijskih enot

 • Področje gospodarjenja z nepremičninami
 • Področje naložb v nepremičnine
 • Področje pravnih in splošnih zadev

2. Seznam zakonov in podzakonskih aktov, ki vplivajo na opravljanje dejavnosti:

3. Vsebinski sklopi informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

 • informacija iz sklenjenega pravnega posla, ki se nanaša na pridobivanje, razpolaganje ali upravljanje s stvarnim premoženjem poslovnega subjekta ali izdatke poslovnega subjekta za naročilo blaga, gradenj, agentskih, svetovalnih ali drugih storitev ter sponzorskih, donatorskih in avtorskih pogodb in drugih pravnih poslov, s katerimi se dosega enak učinek;
 • informacija o vrsti zastopnika oziroma članstvu v poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora, informacija o višini dogovorjenega ali izplačanega prejemka ali bonitete člana poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika poslovnega subjekta, člana nadzornega organa in informacija v zvezi z zaposlitvijo ali imenovanjem navedenih oseb, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za zaposlitev ali imenovanje;
 • Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem
 • Pravila za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem

4. Opis dostopa do informacij

 • Spletna stran: www.ns-piz.si,
 • e-pošta: kliknite tukaj Kuverta_modra_16_px_visina.png,
 • fizično na sedežu Nepremičninskega sklada, Mala ulica 5, Ljubljana - vsak dan od 8.15 do 14.15 ure,
 • po telefonu na številko 01 / 300 88 11 in
 • s pisno zahtevo.

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti