Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Novice > Slovesnost ob 25. obletnici Nepremičninskega sklada in otvoritvi oskrbovanih stanovanj na Bledu

o_podjetju.pngSlovesnost ob 25. obletnici Nepremičninskega sklada in otvoritvi oskrbovanih stanovanj na Bledu

sep
8
2022

8. 9. 2022

Letos mineva 25 let od ustanovitve Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., ki ima v lasti 3.232 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po vsej Sloveniji, med katerimi je 469 oskrbovanih najemnih stanovanj v 19 krajih.

V četrtek, 8. septembra 2022, je potekala 25. obletnica delovanja Nepremičninskega sklada, skupaj s svečano otvoritvijo 60 oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu. Na dogodku v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled na Bledu so kot govorci sodelovali mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Janez Fajfar, Župan občine Bled in Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

25_letnica_NS_PIZ_10.jpg

Svečana prireditev se je odvijala v dvorani Medgeneracijskega centra Vezenine Bled, iz desne proti levi Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Fajfar, župan Občine Bled, Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije

3.232 najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih

Med 2.763 namenskimi najemnimi stanovanji prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, katerih povprečna površina stanovanj je 37 m2. Nepremičninski sklad ima v lasti tudi 469 oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu, Brežicah, Celju, Izoli, Kopru, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Radljah ob Dravi, Škofljici, Trebnjem in Trzinu, ki so velikosti od 27 do 72 m2 in so primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Oskrbovana stanovanja so arhitekturno in arhitektonsko prilagojena za bivanje starejših (dvigalo, držala, prilagojena kopalnica, vgrajena kuhinja …). Najemnine za stanovanja Nepremičninskega sklada so nižje od najemnin na trgu in tako dostopnejše starejšim.

Ustanovitelj in edini družbenik sklada je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Osnovni zakonski namen Nepremičninskega sklada je zagotavljanje in oddajanje stanovanj za upokojence in druge starejše. Osnovno poslanstvo družbe tako predstavlja skrb za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju, kar pomeni ob ekonomsko uspešnem poslovanju družbe tudi vzdrževanje, energetsko sanacijo in arhitektonsko prilagajanje obstoječih nepremičnin ter razvijanje novih projektov, s čimer želimo nadalje krepiti in približati ponudbo kakovostnih najemnih stanovanj upravičencem širom Slovenije. Stanovanja so tako namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev in drugih starejših, oddajajo pa se za nedoločen čas.

25_letnica_NS_PIZ_4.jpg

mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. 

V slavnostnem nagovoru je direktor mag. Andrej Hudoklin izpostavil: ''Z zastavljenimi načrti želimo aktivno prispevati k uresničevanju ciljev stanovanjske politike, ki je v širšem družbenem interesu. Še naprej se bomo trudili narediti vse, kar je v naši moči, da s strokovnostjo, izkušnjami in znanjem čim bolj uresničimo in upravičimo pričakovanja naših najemnikov ter lastnika in družbeno odgovorno vplivamo na razvoj širše skupnosti, v kateri bo, v luči starajoče se družbe, skrb za stanovanjsko oskrbo starejših v prihodnje še pomembnejša.''

Slavnostni govor mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.


25_letnica_NS_PIZ_5.jpg

Marijan Papež, Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter predsednik nadzornega sveta Nepremičninskega sklada PIZ, d.o.o.

Slavnostni govor Marijan Papež, Generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter predsednik nadzornega sveta Nepremičninskega sklada PIZ, d.o.o.


Otvoritev 60 novih oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu

Oskrbovana najemna stanovanja na Bledu so v dveh objektih, ki obsegata klet, pritličje in tri nadstropja. Skupaj je 60 stanovanj, od tega 7 stanovanj površine 39–41 m2, 49 stanovanj površine 47–58 m2 in 4 stanovanja površine 69 m2. Najemnina za stanovanje znaša od 294 do 560 evrov mesečno, poleg najemnine se plačujejo obratovalni in drugi stroški. Stanovanja so zgrajena tako, da omogočajo bivanje tudi gibalno oviranim osebam (dvigalo, širši prehodi, prilagojena oprema). Vsako stanovanje ima kopalnico, ložo, shrambo in zeliščno gredo v parku. Opremljeni sta kuhinja (leseni del, električna kuhalna plošča) in kopalnica (arhitekturno prilagojena, s prho in držali). V vsakem objektu so opremljen skupni prostor za druženje stanovalcev, kolesarnica in pralnica. Za parkiranje je na voljo skupaj 50 parkirnih mest, pri čemer jih je 35 v garaži pod objektoma, preostalih 15 pa je pred objektoma. 10 parkirnih mest je namenjenih invalidom. Objekta spadata v energijski razred A1. Najemniki imajo možnost naročila E-oskrbe ter storitev osnovne in socialne oskrbe.

Razpis za prijavo je bil zaključen v juliju, prvi najemniki se bodo vselili v naslednjem mesecu. 20 stanovanj je namenjenih za občane Bleda. Vrednost investicije znaša 8.578.239 EUR z DDV.

25_letnica_NS_PIZ_9.jpg

Rezanje traku na vhodu v oskrbovana najemna stanovanja Bled, iz desne proti levi: Bojan Črv, Kolektor Koling d.o.o., Janez Fajfar, župan Občine Bled, Mag. Andrej Hudoklin, direktor Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Andrej Grdiša, generalni direktor Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Simon Jan, Tosidos d.o.o.


725 novih najemnih stanovanj za starejše do leta 2030

Skupščina Nepremičninskega sklada je v začetku februarja 2022 potrdila Dolgoročen načrt razvoja Nepremičninskega sklada do leta 2030, ki je razvojno naravnan. Med leti 2021 in 2030 se načrtuje pridobitev 725 novih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše. Konec preteklega leta je bilo v uporabo danih 36 novih oskrbovanih najemnih stanovanj v Studencih v Mariboru, v marcu je bil objavljen razpis za 21 najemnih stanovanj za upokojence in starejše v Radljah ob Dravi, od katerih je 13 oskrbovanih najemnih stanovanj. V realizaciji so projekti na različnih lokacijah Slovenije, 57 oskrbovanih najemnih stanovanj v Kranju, 60 na Pobrežju v Mariboru, 20 na Šegovi ulici v Novem mestu, 30 na Potrčevi cesti na Ptuju, 21 v Ribnici, 21 v Ajdovščini in 10 namenskih najemnih stanovanj v Radovljici.

25_letnica_zemljevid.png

Knjižica ob 25. letnici delovanja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. 

 

DF7A0922_-_predelan.jpg

60 novih oskrbovanih najemnih stanovanj na Bledu, 2022


MB_ST_25.08.21_16__1.200_px.jpg

36 oskrbovanih najemnih stanovanj na Studencih v Mariboru, 2021


OS_Radlje_ob_Dravi_Prisoja_8-1.200_px.jpg

21 namenskih najemnih stanovanj (13 oskrbovanih najemnih) v Radljah ob Dravi, 2022

NS-PIZ-Logo_25let-550px.png

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o