Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Novice > Energetska sanacija in dograditev dvigala v Poljčanah

o_podjetju.pngPoljčane, Bistriška cesta 70 - energetska sanacija objekta in dograditev dvigala

jul
1
2019

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega vlaga v energetsko prenovo in prilagajanje obstoječih namenskih objektov starejšim osebam, ki se pogosto srečujejo z zmanjšanimi gibalnimi sposobnostmi in specifičnimi potrebami.

Družba je na objektu Poljčane, Bistriška cesta 70 poleti 2018 zaključila z investicijo energetske sanacije in arhitekturne prilagoditve objekta. Izvedena je bila dozidava objekta z novim dvigalnim jaškom in delom stopnišča, izveden je bil nov fasadni ovoj.  Obnovljeni so bili balkoni z ograjami, obstoječe stopnišče in hodniki ter razsvetljava na hodnikih, stopnišču in v prostorih shramb. Na novo je bila urejena zunanja ureditev z novimi parkirnimi prostori in prostorom za druženje. Za del potrebnih sredstev energetske sanacije objekta je Nepremičninski sklad pridobil subvencijo EKO sklada.

Nova pridobitev je za najemnike Nepremičninskega sklada še posebej dobrodošla, saj so se z investicijo v energetsko sanacijo objeta, dograditvijo dvigala, novimi urejenimi zunanjimi parkirišči, obnovljeno zelenico s prostorom za skupno druženje ter z vgradnjo kvalitetne led razsvetljave skupnih delov objekta bistveno izboljšala kakovost bivanja najemnikov in znižali stroški za ogrevanje in razsvetljavo.


Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o