Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Novice > Javni razpis za 10 najemnih stanovanj v Radovljici, Ljubljanska cesta 4

o_podjetju.png

Razpis za oddajo namenskih stanovanj za upokojence in druge starejše v Radovljici

Datum objave: 26.4.2024

Spoštovani,
obveščamo vas, da je do 27.5.2024 objavljen Javni razpis za dodelitev 10 namenskih najemnih stanovanj v najem po neprofitni najemnini v prenovljenem objektu, na naslovu Ljubljanska cesta 4, Radovljica. Upravičenci za pridobitev so osebe s statusom upokojenca ali druge starejše osebe, stare nad 65 let (na dan oddaje prijave ima oseba izpolnjen status upokojenca ali je dopolnila 65 let). Upravičenci morajo izpolnjevati tudi vse ostale pogoje iz točke 4. Razpisni pogoji za prijavo na javni razpis iz Javnega razpisa

Objekt z namenskimi najemnimi stanovanji je na Ljubljanski cesti 4 v mirnem delu Radovljice. Nepremičninski sklad je od Občine Radovljica odkupil del objekta in izvedel celovito prenovo in prizidavo, s katero je bilo pridobljenih 10 novih javnih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše. Nepremičninski sklad je bil v letu 2022 uspešen na Javnem razpisu za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj, ki je bil objavljen na podlagi nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v okviru katerega je pridobil 525.401 evrov nepovratnih sredstev, oziroma 36 % od celotne vrednosti projekta rekonstrukcije in prizidave objekta na naslovu Ljubljanska cesta 4 v Radovljici.

Lokacija in opis:

Najemnina, stroški in tlorisi stanovanj

Stanovanja so neopremljena in se bodo oddajala v najem za nedoločen čas po neprofitni najemnini (153 – 303 EUR).

Številka / lega stanovanja Površina stanovanj brez kleti, terase in balkona; v m2 Površina stanovanj z upoštevanimi korekcijskimi faktorji za obračun najemnine v m2 Predvidena mesečna najemnina v EUR *
1 – pritličje 46,70 50,44 250
2 - pritličje 56,96 61,22 303
3 - pritličje 45,74 58,30 289
4 - pritličje 25,09 37,62 191
5 – mansarda 22,49 29,86 155
6 – mansarda 22,66 30,27 153
7 – mansarda 27,06 33,65 170
8 – mansarda 29,15 35,96 181
9 – mansarda 29,86 34,50 174
10 – mansarda 38,38 43,13 217

V najemnino niso zajeti stroški, ki nastajajo zaradi uporabe stanovanja (individualni stroški): stroški elektrike in ogrevanja, hladne vode, vodarine in kanalščine, odvoza odpadkov, prispevka za CATV, strošek odčitavanja naprav (ogrevanje), morebitni materialni stroški upravnika ter stroški za obratovanje skupnih delov stanovanjske hiše (skupni stroški): stroški ogrevanja, elektrike (v objektu in zunanje razsvetljave), vode in čiščenja ter vzdrževanja skupnih delov stavbe in okolice objekta, stroški hišnika, mesečni pregled dvigal  in drugi skupni obratovalni stroški.  

Tlorisi posameznih stanovanj (.pdf, 21 strani, 3,9 MB) 

Javni razpis, dokumenti za prijavo in pravila za oddajo

Vabimo vas, da se seznanite z razpisnimi pogoji.

Javni razpis Radovljica, Ljubljanska 4          Prijava za najem Radovljica          Zdravniško mnenje         Izjava o obstoju izvenzakonske skupnosti

Stanovanja se bodo oddajala v skladu s pravili:

Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj Radovljica, Ljubljanska 4

Spremembe in dopolnitve pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj Radovljica, Ljubljanska 4

Obrazec za ocenjevanje stanovanjskih razmer prosilca

Rok za oddajo prijave in informacije

Prijavo z dokazili morajo prosilci oddati v času od 26. 4. 2024 do vključno dne 27. 5. 2024 po pošti, priporočeno s povratnico, na naslov:
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., d.o.o. Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
s pripisom »JR za dodelitev namenskih najemnih stanovanj po neprofitni najemnini na naslovu Ljubljanska cesta 4, Radovljica«.

Seznam obveznih prilog je zapisan na zadnji strani prijave. Vselitev je predvidena po 1.9.2024.

Informacije:
Po telefonu 01 300 88 11, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek, 9:00 - 12:00.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana | 01 300 88 11 | Kuverta_modra_16_px_visina.png Pišite nam

360° Virtualni ogled okolice, objekta in stanovanj


360° ogled okolice     360° ogled notranjosti objekta (hodniki in skupni deli)    


Pritličje:     Stanovanje 1 - 50,4 m2      Stanovanje 2 - 61,2 m2      Stanovanje 3 - 58,3 m2      Stanovanje 4 - 37,6 m2   


Mansarda:   Stanovanje 5 - 29,9 m2      Stanovanje 6 - 30,3 m2      Stanovanje 7 - 33,7 m2


Mansarda:   Stanovanje 8 - 36,0 m2      Stanovanje 9 - 34,5 m2      Stanovanje 10 - 43,1 m2


Avtor umetniškega dela na fasadi in tleh: Anže Zadel, pomoč pri izdelavi umetniškega dela: Goran Medjugorac, Nathanael Olugbogi in Sanja Simić.
Osrednji motiv poslikave z naslovom »Tkanje generacij in kulture« predstavlja silhueto ikoničnega skakalnega stolpa arhitekta Ivana Vurnika pred silhueto veličastnih vrhov karavanških gora. Na spodnji strani poslikavo uokvirja tradicionalni vzorci, ki jih je zbirala Helena Vurnik. Vzorci odmevajo trajnostno dediščino kulturnih in rokodelskih praks čebelarstva, tkalstva, kovaštva, poljedelstva, ki odlikujejo lokalno in naravno okolje Radovljice. (Vir: povzeto iz opisa umetniškega dela avtorja Anžeta Zadela).

Več na povezavi: Tkanje generacij in kulture Anže Zadel.pdf

Novica Otvoritev objekta 17.4.2024

Fotogalerija

financira_evropska_unija.png


apr
9
2024

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti