Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Predstavitev

o_podjetju.pngPredstavitev družbe

Informacije o družbi

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., je pravna oseba, ki posluje kot gospodarska družba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o gospodarskih družbah.

Ustanovitelj in edini družbenik Nepremičninskega sklada je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Funkcijo skupščine Nepremičninskega sklada izvaja Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Skupščina imenuje 5-članski nadzorni svet.

Skupščina Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. je na svoji 2. seji dne 22. 12. 2022 za mandatno obdobje štirih let za člane nadzornega sveta Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. imenovala naslednje člane:

 • Marijan Papež, predsednik
 • Damjan Mašera, namestnik predsednika
 • Tadeja Hren, članica
 • Zdravko Malnar, član
 • Gašper Skalar, član

Nepremičninski sklad vodi direktor mag. Andrej Hudoklin.

Nepremičninski sklad je lastnik in gospodari s 3.578 nepremičninami, to so:

 • 2.754 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše,
 • 469 oskrbovanih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše,
 • 48 prostorov, ki jih uporabljajo društva upokojencev,
 • 3 poslovni prostori, 
 • 1 enota doma starejših in
 • 303 parkirnih prostorov ter garaž.

Stanovanja so v 116 krajih po vsej Sloveniji in so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev ter drugih starejših oseb (stanje na dan 01. 01. 2024).

Knjižica ob 25. letnici delovanja Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. 

Organiziranost

V Nepremičninskem skladu izvajamo svoje dejavnosti v treh organizacijskih enotah.

 • Področje gospodarjenja z nepremičninami: organiziranje in koordiniranje oddajanja, upravljanja in vzdrževanja nepremičnin.
 • Področje naložb v nepremičnine: priprava in izvajanje programov prenove ter novogradenj.
 • Področje pravnih in splošnih zadev: organiziranje, koordiniranje in izvajanje del s področja pravnih, kadrovskih in splošnih zadev, upravljanje premoženja Nepremičninskega sklada v obliki finančnih naložb in izvajanje računovodskih nalog.

V Nepremičninskem skladu je 22 zaposlenih, od katerih imajo 3 srednješolsko, 1 višješolsko, 4 visokošolsko, 11 univerzitetno in 3 podiplomsko izobrazbo.

Kontakti

 • mag. Andrej Hudoklin, direktor
 • Irena Kadunc, svetovalka direktorja
 • Andreas Kos, vodja Področja gospodarjenja z nepremičninami
 • Sabina Kraljič, vodja Področja pravnih in splošnih zadev
 • Robert Peternelj, vodja Področja naložb v nepremičnine
 • mag. Sašo Bertalanič, organizator trženja nepremičnin

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti