Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Oskrbovana najemna stanovanja > Predstavitev

o_podjetju.pngOskrbovana najemna stanovanja - arhitekturno prilagojena, možnost oskrbe

Oskrbovana stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz varovana) so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje. Sklad je lastnik 469 oskrbovanih najemnih stanovanj (stanje na dan 01.01. 2023). 

Zadnji projekt: Oskrbovana stanovanja Radlje ob Dravi

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe

  • starost več kot 65 let,
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja,
  • prosilec ni v osebnem stečaju in
  • sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Stanovanja se oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas.

Pravila za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem

Kriteriji in merila za točkovanje prijav prosilcev za najem oskrbovanega stanovanja

Projekti v načrtovanju oz. gradnji

Oskrbovana stanovanja Ribnica

Oskrbovana stanovanja Ptuj

Namenska stanovanja Radovljica

Lokacije oskrbovanih najemnih stanovanj

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o