Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Prosta stanovanja za najem > Najemna stanovanja

Prosta najemna stanovanja za upokojence in ostale starejše

Izberite regijo in si oglejte prosta stanovanja

RADLJE OB DRAVI - 21 STANOVANJ PRISOJA 8
21 novih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše
13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih stanovanj
Velikosti 41-72 m2
Vseljiva konec aprila 2022
Info: Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.
MARIBOR Cesta proletarskih brigad 55
Stanovanje velikosti 68,94 m2,
Lokacija: 4. nad, brez dvigala
Leto gradnje objekta: 1973
Najemnina: 292,76 EUR* mesečno
Plačilo akontacije: 2.114,39 EUR**
Najemno razmerje za nedoločen čas
Energetski razred; EI v izdelavi
Info: Zgornje podravska pokrajinska zveza upokojencev Maribor, Gorkega ulica 48, Maribor
MURSKA SOBOTA Kocljeva ulica 4
Poslovni prostor: 44,64 m2, pritličje
Pogoj: izvajanje mirne dejavnosti
Leto gradnje objekta: 1970
Najemnina: 110,00 EUR* mesečno
Čas najema: 5 let, možnost podaljšanja
Energetski razred E (105-150 kWh/m2a)
Ogled prostora je možen v dogovoru s podjetjem Komunala Murska Sobota,
tel. 02/ 52 13 700 (g. Kerec).
Info: Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.SEMIČ VAJDOVA 8, ŠT. 13
Stanovanje velikosti 32,11 m2, G
Lokacija: 2. nad., brez dvigala
Leto gradnje objekta: 1974
Najemnina: 131, 96 EUR* mesečno
Plačilo akontacije: 984,81 EUR**
Najemno razmerje za nedoločen čas
Energetski razred B1 (15-25 kW kWh/m2a)
SODRAŽICA Trg. 25. maja 1, št. 10
Stanovanje velikosti 31,56 m2, 1S
Lokacija: 2. nad., brez dvigala
Leto gradnje objekta: 1974
Najemnina: 133,85 EUR* mesečno
Plačilo akontacije: 967,95 EUR**
Najemno razmerje za nedoločen čas
Energetski razred; EI v izdelavi
V primeru, da prosilec ni upokojenec, znaša najemnina 4,5 EUR/m2.

Pogoji za najem:

  • status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let,
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja in
  • sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Za informacije pokličite med uradnimi urami (ponedeljek, sreda in petek, 9:00 - 12:00) na 01 300 88 11 ali  nam pišite Kuverta_modra_16_px_visina.png

Informacije o najemnih stanovanjih za upokojence in ostale starejše

Vloga za najem namenskega najemnega stanovanja      Poroštvena izjava

Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem

*V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV prispevek, skupni obratovalni in ostali stroški. Praviloma se najemnina enkrat letno uskladi z inflacijo, doseženo v preteklem letu.

**Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogodbe skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi. Akontacija znaša 30,67 EUR/m2 in je namenjena za ureditev stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja le tega ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in/ali za plačilo neporavnanih obveznosti najemnika. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno (do največ 18 obrokov). Znesek akontacije se obrestuje.


Novi projekti:

Oskrbovana stanovanja Ribnica

Oskrbovana stanovanja Ptuj

Namenska stanovanja Radovljica

Oskrbovana in namenska stanovanja Radlje ob Dravi

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o