Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Prosta stanovanja za najem > Najemna stanovanja

Prosta najemna stanovanja za upokojence in ostale starejše

Izberite regijo in si oglejte prosta stanovanja

SEMIČ Vajdova ulica 8
Stanovanje velikosti 32,11 m2, garsonjera
Lokacija: 2. nadstropje, brez dvigala
Leto gradnje objekta: 1974
Najemnina: 107,05 EUR* mesečno
Plačilo akontacije: 820,73 EUR**
Najemno razmerje za nedoločen čas
Energetski razred B1 (15–25 kWh/m2a)
POLJČANE Kajuhova ulica 10
Stanovanje velikosti 33,01 m2, garsonjera
Lokacija: Klet
Leto gradnje objekta: 1985
Najemnina: 108,87 EUR* mesečno
Plačilo akontacije: 843,74 EUR**
Najemno razmerje za nedoločen čas
Energetski razred D 60-105 kWh/m2
Vloga, informacije: Društvo upokojencev Slovenska Bistrica, Leskovarjeva ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, tel: 02/ 818 12 38, sreda, petek 9-11

Pogoji za najem:

  • status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let,
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja in
  • sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Za informacije pokličite med uradnimi urami (ponedeljek, sreda in petek, 9:00 - 12:00) na 01 300 88 11 ali  nam pišite Kuverta_modra_16_px_visina.png

Informacije o najemnih stanovanjih za upokojence in ostale starejše

Vloga za najem namenskega najemnega stanovanja      Poroštvena izjava

Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem

*V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV prispevek, skupni obratovalni in ostali stroški. Praviloma se najemnina enkrat letno uskladi z inflacijo, doseženo v preteklem letu.

**Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogodbe skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi. Akontacija znaša 25,56 EUR/m2 in je namenjena za ureditev stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja le tega ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in/ali za plačilo neporavnanih obveznosti najemnika. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno (do največ 36 obrokov). Znesek akontacije se obrestuje.


Novi projekti:

Oskrbovana stanovanja Maribor Studenci 

Oskrbovana in namenska stanovanja Radlje ob Dravi

Oskrbovana stanovanja Bled

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o