Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Prosta stanovanja za najem > Oskrbovana najemna stanovanja

oskrbovana.pngProsta oskrbovana najemna stanovanja za starejše od 65 let

Izberite regijo in si oglejte prosta oskrbovana najemna stanovanja

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe za oskrbovana stanovanja

  • starost 65 let ali več
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja
  • sposobnost plačevanja najemnine in ostalih stroškov, ki so vezani na najem

Stanovanja se oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas. 

*V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV prispevek, skupni obratovalni in ostali stroški.

**Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogodbe skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi. Akontacija znaša 30,67 EUR/m2 in je namenjena za ureditev stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja le tega ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in/ali za plačilo neporavnanih obveznosti najemnika. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno (do največ 18 obrokov). Znesek akontacije se obrestuje.

Oskrbovana stanovanja na ostalih lokacijah so zasedena, potrebno je oddati prijavo. Potrebno je oddati prijavo.

Lokacije 19 objektov z oskrbovanimi najemnimi stanovanji

Prijavni obrazci za oskrbovana stanovanja

 


Oglejte si tudi prosta namenska najemna stanovanja.

Za informacije pokličite med uradnimi urami (ponedeljek, sreda in petek, 9:00 - 12:00) na 01 300 88 11 ali  nam pišite Kuverta_modra_16_px_visina.png


Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti