Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb

o_podjetju.png

Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih stavb    
in stavbnih zemljišč podaljšan do 31. 12. 2024

nov
27
2020


27. 02. 2024

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. (Nepremičninski sklad), Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb objavlja prenovljeni

Poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj/večstanovanjskih stavb (zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj 

Nepremičninski sklad skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju, tako da zagotavlja ponudbo cenovno dostopnih, arhitekturno in arhitektonsko primernih najemnih stanovanj upokojencem in drugim starejšim od 65 let. Pri geografski umeščenosti poziv na prvem mestu opredeljuje mestne občine in Obalo, sledijo občine z 10.000 in več prebivalci ter ostale občine. Mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo mora biti primerna za bivanje starejših, kar pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev (trgovina, banka, zdravstvena oskrba, lekarna …), dostopnost ter urejen javni prevoz. 

Nepremičninski sklad vabi vse zainteresirane ponudnike (pravne osebe javnega in zasebnega prava, fizične osebe, lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za:

  1. Prodajo stanovanj, večstanovanjskih stavb (dokončanih in primernih za uporabo kakor tudi nepremičninskih projektov, ki so še v gradnji ali v fazi projektiranja) in
  2. Prodajo stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo večstanovanjskih stavb.
Rok za oddajo zavezujočih ponudb je podaljšan do 31. 12. 2024.

Ponudbo za prodajo stanovanj/večstanovanjskih stavb (zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) ali stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj se odda v elektronski obliki na e-naslov poziv@ns-piz.si z vso potrebno in zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo 1 oziroma Prilogo 2 Poziva). Vabimo vas, da se seznanite z vsebino poziva.


Dokumentacija:

POZIV podaljšanj do 31. 12. 2024.pdf

POZIV VLOGA - večstanovanjske stavbe, stanovanja, deli stavb.xlsx

POZIV VLOGA - stavbna zemljišča.xlsx


Za dodatne informacije pišite na elektronski naslov: poziv@ns-piz.si

Vsa pojasnila bodo posredovana izključno v pisni obliki. Najpogostejša vprašanja in odgovori ter morebitne spremembe vsebine poziva bodo objavljene na spletni strani Nepremičninskega sklada.

Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o.


Pogosta vprašanja in odgovori:

1. Kot nepremičninska agencija posredujemo pri prodaji nepremičnin (stavbno zemljišče, stanovanjski projekt v gradnji ...), ki bi bili lahko zanimivi. Ali se lahko nepremičninska agencija kot posrednik prodajalca prijavi na Poziv za zbiranje ponudb?

Kot nepremičninski posrednik lahko oddate ponudbo na Poziv. S strani lastnika morate pridobiti podpisano pooblastilo, da posredujete njegovo nepremičnino. Pooblastilo je potrebno priložiti pri oddaji ponudbe. V besedilu Poziva je tudi zapisana informacija glede posredniške provizije: Nepremičninski sklad bo obravnaval tudi morebitne ponudbe nepremičninskih posrednikov ob pogoju, da ni dolžan plačati nobene posredniške provizije v nobeni od oblik (npr. kot del ponudbene cene ali kot razdelitev plačila obveznosti ipd.)

2. Katere podatke v excelovi razpredelnici je potrebno izpolniti?

Izpolnijo se vsa polja obarvano z rumeno barvo. Ostala polja so zaklenjena in se jih ne da spreminjati.

3. Projekt s katerim bi se prijavili na razpis je v fazi projektiranja in pridobivanja vseh dovoljenj za gradnjo – zanima nas, kako izpolniti predele v pozivu v s kvadraturami objekta, saj o splošnih in posebnih delih še ne moremo govoriti?

V primeru, da ne razpolagate z dokumentacijo oz. določenih vsebin še ni, pustite prazno, v tekstualnem delu pa zapišite, v kateri fazi je projekt, kakšni so načrti. Priložite vso tisto  projektno dokumentacijo, ki jo imate trenutno na razpolago.

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti